Prevodenje i Tumacenje

Kancelarija obavlja ovjerene prevode dokumenata razne vrste, ugovora ili nekog drugog teksta sa pravnim sadržajem iz bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika u njemački odnosno španski jezik i obratno.

Osim toga sačinjavamo prevode stručnih vještačenja iz oblasti medicine, socijalnih nauka, tehnike i ekonomije.

uebersetzen_dolmetschen_bosnisch_serbisch_kroatisch_spanisch.jpg


Honorar za usluge prevođenja određuje se po § 11 zakona o honoraru za vještake, tumače, prevodioce kao i za odštetu sudija porotnika, svjedoka i trećih osoba (JVEG) i iznosi trenutno najmanje 1,55 EUR za 55 početih pisaćih udaraca. Ako je prevod zbog korištenja stručnih izraza ili zbog teškog čitanja teksta obilno otežan, honorar se povisuje na 1,85 EUR, kod neobično teških tekstova na 4 EUR. Mjerodavan za broj pisaćih udaraca jeste tekst u jeziku na koji se prevodi; međutim ako se samo u jeziku sa kojeg se prevodi koristi latinica, onda je broj pisaćih udaraca teksta iz jezika sa kojeg se prevodi mjerodavan. Ako je brojanje pisaćih udaraca povezano sa neumjerenim trudom, onda se broj pisaćih udaraca određuje uzimajući u obzir prosječan broj pisaćih udaraca u jednom redku po broju redaka.

Za jedan ili više prevoda na osnovu iste porudžbine honorar iznosi najmanje 15 EUR.