Medicinsko pravo

Kancelarija nudi savjetovanje i zastupanje za pacijente u sljedećim ključnim granama medicinskog prava:

 

rechtsanwalt_medizinrecht_hamburg.jpg

  • Pravo apoteka
  • Pravo aprobacije
  • Pravo profesije ljekara i medicinskog osoblja
  • Ljekarska / stomatološka građanskopravna odgovornost
  • Pravo ljekarskog / stomatološkog honorara (GOÄ/GOZ)
  • Pravo tržišnog natjecanja kod farmaceutskih proizvoda
  • Pravo medicinskih proizvoda
  • Pravo bolničkih ustanova